Skriv for oss

Vi trenger flere stemmer i likestillingsdebatten. Vi publiserer både korte og lengre artikler og innspill til debatt og ettertanke. Feministen er åpen for et mangfold av perspektiver fra skribenter med ulike ståsteder.

Send ditt bidrag til redaksjon@feministen.no sammen med

  • en kort biografi (1–3 setninger om din bakgrunn)
  • bilde av deg selv
  • forslag til overskrift og ingress (1–3 setninger som oppsummerer hovedbudskapet i artikkelen)
  • lengre artikler bør ha 2–3 underoverskrifter, men dette er ikke nødvendig i korte innlegg