Nye feministiske stemmer

Nye feministiske stemmer trengs. Mange synes å tro at likestilling er oppnådd i Norge, men etter alle målbare standarder er det fortsatt kvinner som taper. Dette vil ikke forandre seg uten at nye generasjoner av kvinner og menn engasjerer seg.

Feministisk lys forude

I Danmark engasjerer unge jenter seg mot den utbredte hverdagssexismen.

Ungdom, engasjer dere!

Å kjempe for kvinners rettigheter og muligheter er noe jeg mener alle kvinner bør engasjere seg for.

En nybakt mor til besvær

Hvorfor er det i Norge en «vanlig» fødsel som er rettesnoren, og hvorfor fremstiller helsepersonellet det som om det å amme er det eneste riktige?