Treningsbagen

Loni Bjerkholt-Pedersen har skrevet en novelle fra et destruktivt forhold hvor kvinnen opplever seksualisert vold og undertrykking, i forbindelse med den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner.

Med en annen stemme

Den feministiske klassikeren Carol Gilligan skrev om kvinners moralske omsorgsorientering, om kvinners sensitivitet i relasjoner, om vektlegging av tilknytning framfor uavhengighet, og utfordret den ledende kapasiteten på barns moralske utvikling, Lawrence Kohlberg. Her reflekterer Gunhild Maria Hugdal over sitt møte med Gilligans tenkning.

Har feminisme et image-problem?

Har feminismen et imageproblem? Ragnhild Sørbotten om reaksjonene etter at hun sto frem som blogger for feministen.no

Moren min var feminist

Kan man være feminist samtidig som man gjør kjønnstradisjonelle valg? Ingvild Osberg reflekterer over sin mor som var prestekone, hjemmeværende og jobbet deltid – og feminist.

Kvinnesak i en ny tid

Nye tider krever at vi på nytt lytter til erfaringene, at vi på nytt stiller kritiske spørsmål til den normativiteten som blir tatt for gitt av både feminister og samfunnstopper. For den normativiteten som vi tar for gitt at er god, kan like fullt oppleves som dypt undertrykkende for våre døtre.

Det er digg å være deilig!

Samfunnet har gått av skaftet når det gjelder krav til kvinners skjønnhet. Det holder ikke å pynte seg til fest. Man skal aller helst være deilig fra en står opp til en legger seg. Hvem har skylden spør Ragnhild Sørbotten.

Likestilling, alle vil ha det, men hvem skal gjøre jobben?

Likestilling vil vi ha men hvem skal gjøre jobben? Vi trenger kvinneorganisasjonene som pådrivere i likestillingsfeltet.

Harmløs hverdagsdiskriminering

Ragnhild Sørbotten problematiserer sammenhengen mellom harmløse hverdagsstereotypier og diskriminering

Småbarnspolitikken må endres

Det må være et sentralt krav at økonomiske hensyn ikke skal være til hinder for god barneomsorg.

Hvorfor, deilige damer, hvorfor?

Jeg spør alle damer som lever av skjønnheten sin, som poserer, spiller på sex, viser frem kroppene sine nesten- eller helt uten klær, hva gir det dere?