Om Feministen

Norsk Kvinnesaksforenings første tidsskrift Nylænde mar­ke­rer stemme­retts­sei­e­ren i juli 1913. Tidsskriftets første redaktør var Gina Krog

Norsk Kvinnesaksforenings første tidsskrift Nylænde (grunnlagt 1887) mar­ke­rer stemme­retts­sei­e­ren i juli 1913. Tidsskriftets første redaktør var Gina Krog.

Tidsskriftet Feministen utgis av Norsk Kvinnesaksforening (NKF). Det har som formål å være et forum for feministisk debatt og fra ulike perspektiver. Tidsskriftet ble etablert i 1887 av Gina Krog under navnet Nylænde, og ble reetablert under navnet Feministen i 2015.

Norsk Kvinnesaksforening er Norges fremste feministiske organisasjon og har jobbet for jenters og kvinners menneskerettigheter siden 1884.

NKFs leder er ansvarlig redaktør for Feministen. Ansvarlig redaktør utnevner øvrige redaksjonsmedlemmer/medredaktører.

Kontakt

Feministen
c/o Norsk Kvinnesaksforening
Besøksadresse: Majorstuveien 39, 0367 Oslo (første etasje)
Postadresse: Postboks 8901 Youngstorget, 0028 Oslo

redaksjon@feministen.no

Historie

Nylænde ble grunnlagt i 1887 med Gina Krog som redaktør. Det spilte en stor rolle i kampen for kvinners stemmerett i Norge. Tidsskriftets logo var en solsikke, et kjent symbol for forkjemperne for kvinners stemmerett i USA siden 1860-årene. Symbolet ble brakt til NKF og Nylænde av Aasta Hansteen, som etter sigende hadde med seg solsikkefrø fra et opphold i USA.

Tidsskriftet ble nedlagt i 1927, og ble reetablert som et debattfokusert tidsskrift under navnet Feministen i 2015. NKF utgir også tidsskriftet Kvinnesaksnytt med et mer foreningsinternt fokus.

Logo