All posts in Mødre

Om politiske verv og det å vere mamma

Det krever sin kvinne å være politisk aktiv og mamma. Om dilemmaene og mulighetene.

En nybakt mor til besvær

Hvorfor er det i Norge en «vanlig» fødsel som er rettesnoren, og hvorfor fremstiller helsepersonellet det som om det å amme er det eneste riktige?