All posts in Likestilling

Om politiske verv og det å vere mamma

Det krever sin kvinne å være politisk aktiv og mamma. Om dilemmaene og mulighetene.

Juletradisjoner under lupen

Et innlegg om kjønnsroller, tradisjoner og nye forsetter. I år skal jeg nemlig boikotte hele julestria som en del av mitt engasjement for et likestilt samfunn. Eller, neida. Kanskje ikke helt. Men litt.

Moren min var feminist

Kan man være feminist samtidig som man gjør kjønnstradisjonelle valg? Ingvild Osberg reflekterer over sin mor som var prestekone, hjemmeværende og jobbet deltid – og feminist.

Likestilling, alle vil ha det, men hvem skal gjøre jobben?

Likestilling vil vi ha men hvem skal gjøre jobben? Vi trenger kvinneorganisasjonene som pådrivere i likestillingsfeltet.

Nye feministiske stemmer

Nye feministiske stemmer trengs. Mange synes å tro at likestilling er oppnådd i Norge, men etter alle målbare standarder er det fortsatt kvinner som taper. Dette vil ikke forandre seg uten at nye generasjoner av kvinner og menn engasjerer seg.

Feministisk lys forude

I Danmark engasjerer unge jenter seg mot den utbredte hverdagssexismen.

Ungdom, engasjer dere!

Å kjempe for kvinners rettigheter og muligheter er noe jeg mener alle kvinner bør engasjere seg for.