All posts in Kvinnesak

Tøffeste dama i Østfold

Ingunn Dalan Vik om superkvinnekrav, utilstrekkelighet, sårbarhet og om å la godt nok være nok.

Kvinnesak i en ny tid

Nye tider krever at vi på nytt lytter til erfaringene, at vi på nytt stiller kritiske spørsmål til den normativiteten som blir tatt for gitt av både feminister og samfunnstopper. For den normativiteten som vi tar for gitt at er god, kan like fullt oppleves som dypt undertrykkende for våre døtre.