All posts in Hverdagssexisme

Harmløs hverdagsdiskriminering

Ragnhild Sørbotten problematiserer sammenhengen mellom harmløse hverdagsstereotypier og diskriminering

Feministisk lys forude

I Danmark engasjerer unge jenter seg mot den utbredte hverdagssexismen.