All posts in Foreldre og barn

Småbarnspolitikken må endres

Det må være et sentralt krav at økonomiske hensyn ikke skal være til hinder for god barneomsorg.