All posts in Feministisk teori

Med en annen stemme

Den feministiske klassikeren Carol Gilligan skrev om kvinners moralske omsorgsorientering, om kvinners sensitivitet i relasjoner, om vektlegging av tilknytning framfor uavhengighet, og utfordret den ledende kapasiteten på barns moralske utvikling, Lawrence Kohlberg. Her reflekterer Gunhild Maria Hugdal over sitt møte med Gilligans tenkning.