All posts in Feminisme

Sjansespill med sårbare babyer

I stedet for å knytte foreldrepermisjonen til yrke og karriere, må den ta utgangspunkt i barnas behov.

Om politiske verv og det å vere mamma

Det krever sin kvinne å være politisk aktiv og mamma. Om dilemmaene og mulighetene.

Viktig kvinnekamp eller feminisme som har gått ut på dato?

Ragnhild Sørbotten gratulerer med dagen, og ønsker god 8. mars til alle som fortsatt står på og kjemper den noe utakknemlige kampen for kvinners rettigheter, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Lat meg fortelje deg noko…

Mansplaining observert og forklart.

Psykisk ustabil, situasjonsbetinga

Er det rart eller unormalt å vere hos sine næraste dei siste dagane av livet? Er det «psykisk ustabilt, situasjonsbetinga»? Dessuten, mor treng meg, ho har berre dagar igjen.

Kvinneleg leiarskap i kyrkja

Kjersti Brakestad Boge, kapellan på Voss, skriv om kvinneleg leiarskap i kyrkja i lys av feministisk teori.

Treningsbagen

Loni Bjerkholt-Pedersen har skrevet en novelle fra et destruktivt forhold hvor kvinnen opplever seksualisert vold og undertrykking, i forbindelse med den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner.

Har feminisme et image-problem?

Har feminismen et imageproblem? Ragnhild Sørbotten om reaksjonene etter at hun sto frem som blogger for feministen.no