All posts by Torild Skard

Sjansespill med sårbare babyer

I stedet for å knytte foreldrepermisjonen til yrke og karriere, må den ta utgangspunkt i barnas behov.

Småbarnspolitikken må endres

Det må være et sentralt krav at økonomiske hensyn ikke skal være til hinder for god barneomsorg.