All posts by Kjersti Brakestad Boge

Kvinneleg leiarskap i kyrkja

Kjersti Brakestad Boge, kapellan på Voss, skriv om kvinneleg leiarskap i kyrkja i lys av feministisk teori.