All posts by Gunhild Maria Hugdal

Med en annen stemme

Den feministiske klassikeren Carol Gilligan skrev om kvinners moralske omsorgsorientering, om kvinners sensitivitet i relasjoner, om vektlegging av tilknytning framfor uavhengighet, og utfordret den ledende kapasiteten på barns moralske utvikling, Lawrence Kohlberg. Her reflekterer Gunhild Maria Hugdal over sitt møte med Gilligans tenkning.

Kvinnesak i en ny tid

Nye tider krever at vi på nytt lytter til erfaringene, at vi på nytt stiller kritiske spørsmål til den normativiteten som blir tatt for gitt av både feminister og samfunnstopper. For den normativiteten som vi tar for gitt at er god, kan like fullt oppleves som dypt undertrykkende for våre døtre.