All posts by Åsta Årøen

Om politiske verv og det å vere mamma

Det krever sin kvinne å være politisk aktiv og mamma. Om dilemmaene og mulighetene.

Psykisk ustabil, situasjonsbetinga

Er det rart eller unormalt å vere hos sine næraste dei siste dagane av livet? Er det «psykisk ustabilt, situasjonsbetinga»? Dessuten, mor treng meg, ho har berre dagar igjen.

Likestilling, alle vil ha det, men hvem skal gjøre jobben?

Likestilling vil vi ha men hvem skal gjøre jobben? Vi trenger kvinneorganisasjonene som pådrivere i likestillingsfeltet.