Viktig kvinnekamp eller feminisme som har gått ut på dato?

Fra hjertet takker jeg alle som fortsatt står på og kjemper den noe utakknemlige kampen for kvinners rettigheter, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Gratulerer med dagen, og god 8. mars til dere alle!

Gratulerer med dagen!
8. mars 2016. Det er dagen for å feire og gratulere Norge som har klart å oppnå mer på likestillingsfronten enn noe annet land. Det er jobbet frem gode vilkår for kvinner både i forhold til rettigheter og tilrettelegging innenfor arbeidslivet spesielt, og i kulturen vår generelt. Vi går i tog i dag under en hovedparole som er solidarisk med kvinner på flukt, og kvinner i deler av verden som ikke har de samme rettighetene som oss. Jeg kommer selv til å gå under denne, fordi det er så viktig å se oss selv i et globalt perspektiv, og å ta vare på de nye som kommer til oss i nød.

Upopulær norsk feminisme
Samtidig synes jeg det er viktig å holde frem verdien av kvinnekampen nasjonalt. Norsk kvinnekamp snakkes ofte om i dagliglivet som utdatert og unødvendig. Her hjemme har vi det bra, vi må kun rette blikket utover. Feminister som ikke er fornøyde med sånn det er i Norge blir ofte sett på som sytete og klagete, og antas ofte å ha personlige problemer som projiseres over på en slags ensporet klage-og-sutre-politikk. Dette kommer klart frem i både blogger, kronikker og i dagligtalen, og det er helt «innafor» å lage harselerende humor på det. Man er ofte enig i at kvinnekampen som ble kjempet for flere tiår siden, den var nødvendig og viktig, men altså ikke i dag. Dette synet på norske feminister er ikke noe nytt. Husk det, at for flere tiår siden, da den «viktige» kampen ble kjempet, og grunnlaget for de rettighetene vi skatter om i dag ble lagt, ble også feminister sett ned på. De ble også den gangen kalt sytete og klagete. Det sosiale stigmaet før og nå kan lett sammenlignes. I seg selv vitner det om at synet på kvinner og kvinners rettigheter fremdeles har et stort forbedringspotensial.

Fortsatt et viktig arbeid
Hvorfor er feminisme og kvinnekamp fortsatt viktig her på det likestilte berget vårt? Jeg har valgt ut fem eksempler for å svare på det:
• En av fire norske kvinner blir utsatt for vold i nære relasjoner. Dette koster samfunnet vårt om lag 6 milliarder kroner årlig (tall hentet fra regjeringen.no), og går ut over både arbeidsdeltakelse og helse.
• En av ti norske kvinner blir utsatt for voldtekt. Halvparten av disse før fylte 18 år. Kun en prosent av voldtektene ender med fellende dom.
• Kroppspress og utseendepress rapporteres fra et nærmest samlet ungdomsmiljø som en stor utfordring, spesielt for jentene. Dette kan skape skam, utenforskap, spiseforstyrrelser og i noen tilfeller alvorlige psykiske vansker. I en Sifo-undersøkelse fra i fjor om ungdom, kroppspress og retusjert reklame oppgir hele 85 % av jentene at de opplever kroppspress, mot 30 % av guttene.
• Ungdom rapporterer også om at seksuell trakassering mot jenter oppleves som helt vanlig.
• Det er fortsatt slik at kvinner i gjennomsnitt arbeider mindre enn menn, tjener mindre enn menn, eier mindre enn menn, har mindre makt og innflytelse enn menn, og tar en større del av det ubetalte omsorgsarbeidet enn menn.
Likestilling oppnås ikke med mindre vi anerkjenner kvinner og menns ulike posisjon og situasjon. Det hadde vært flott om vi kunne feiret i dag og på samme tid sagt oss ferdige med jobben for denne gang. Om det var sånn at vi har like rettigheter som beskytter oss alle likt, at vi går i tog for solidaritet med andre, mens resten er gammelt nytt og ferdig med det. Men som eksemplene viser har vi en del igjen å ordne opp i også på hjemmebane. Det er forskjell på likhet og rettferdighet

Et bilde sier mer enn tusen ord, og her er en illustrasjon som jeg synes viser godt forskjellen på likhet og rettferdighet. Likhet har vi for loven, men samfunnet må fortsatt og kontinuerlig justeres og tilpasses for at ulike mennesker skal ha like muligheter:

“In the simplest terms, it means fairness, which is not necessarily the same thing as equality. It’s not about everybody getting the same thing, it’s about everybody getting what they need in order to improve the quality of their situation.” — Cynthia Silva Parker

Takk
Fra hjertet takker jeg alle som fortsatt står på og kjemper den noe utakknemlige kampen for kvinners rettigheter, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Gratulerer med dagen, og god 8. mars til dere alle!

Kommentarer er stengt.