Volden som rammer oss alle

Vold mot kvinner er et likestillingsproblem. Den er alvorlig, kan være dødelig, er utbredt og må bekjempes.

En av fire
Vet du at så mange som en av fire kvinner opplever vold i nære relasjoner i løpet av livet her til lands? Det er helt hårreisende! Når en ser for seg et rom fullt av mennesker, for eksempel på en skole, en arbeidsplass, eller i et familieselskap, er det ufattelig at rent statistisk vil en av fire av alle kvinnene der utsettes for vold fra noen som står dem nær, kanskje en de er glad i, i løpet av livet. Noen av mennene også, men ikke i like stor skala. Volden mot kvinner er ubestridelig større og mer omfattende. Jeg synes dette er så vanvittig at det fortjener å bli snakket om og skrevet om mye mer enn det gjør nå, og her kommer altså mitt lille bidrag i denne omgang. Jeg forsøker vanligvis å ha en lettbeint og humoristisk stil i skriveriene mine, men dette temaet er dønn alvorlig. I det aller første innlegget mitt her i Feministen nevnte jeg kort at det som kan ses på som harmløse og av og til spøkefulle diskriminerende utsagn og holdninger, har sammenheng med vold og andre mer alvorlige overgrep. I dag vil jeg følge opp den tanken, og se litt nærmere på vold i nære relasjoner, hva det er og hvordan det kan forstås som et likestillings- og samfunnsproblem.

Alvorlig, kan være dødelig, er utbredt og må bekjempes
Det er ikke alltid lett å trekke opp grensene for hva som er vold, og dette finnes det flere definisjoner på. Grovt skilles det gjerne mellom fysisk og psykisk vold. Det er vel vanskeligst å forstå sistnevnte. Vi diskuterer og kverulerer omkring hva som er menneskelige forskjeller, kulturer og oppfatninger. Og samfunnsdebatten er full av fornærmelser mot kvinner som snakker om vold. Skal man føle seg krenka av alt mulig, ja da er man nærtagen, og skal man tåle dritt er man underlegen, for å sette det litt på spissen. Linjene og gråsonene er av og til uklare og forvirrende, og står på den måten i stil med hele opplevelsen av å være et menneske. Livet, verden og forståelsen av den kan sjelden illustreres i sort og hvitt. Men det som er HELT klart er at vold mot kvinner er alvorlig, kan være dødelig, er utbredt og må bekjempes. Her er det ingen gråsoner. En annen ting som vi vet noe om er at vold oftere enn noe annet handler om makt. Dette har vi lært av for eksempel forskning og erfaring omkring voldtekt. Det handler ikke om sex og seksualitet, men om makt. Denne innsikten kan overføres til andre former for overgrep også. Overgriperne handler ut fra et behov for makt, enten i selve forholdet eller i forhold til seg selv.

Likestillingsproblem
Det er lett å tenke at vold i for eksempel et parforhold er et privat og isolert problem, drevet av psykologiske og relasjonelle forhold. Jeg tenker at det er et problem som også går langt utover det, og at det faktisk er et av de aller største likestillingsproblemene samfunnet vårt står overfor. I en rapport fra regjeringen i 2012 står det at ”Vi beregner at den samfunnsøkonomiske kostnaden av vold i nære relasjoner ligger i området 4,5 mrd til 6 mrd kroner i 2010. Den største kostnaden for samfunnet er tapt arbeidsfortjeneste som følge av at voldsofre helt eller delvis faller utenfor arbeidslivet. Det offentliges kostnader i 2010 til politi og rettsvesen, helsevesen og hjelpeapparatet for ofre utgjør omlag 2 – 2,4 milliarder kroner. Kostnadene for barnevernet er den største posten her”. Selv om dette er tall fra noen år tilbake, regner jeg med at det ikke er helt fjernt fra dagens kostnad og danner et tydelig bilde. SEKS MILLIARDER!! Og dette er bare kroner vi snakker om her. Den høyeste prisen betaler tross alt en av fire kvinner.

Vold koster dyrt
Kvinner som er voldsofre faller ofte utenfor arbeidslivet, politikken, idretten og samfunnslivet generelt. Det er et likestillingsproblem. Det er også et likestillingsproblem når vold handler om makt, og når maktfordelingen mellom kjønnene er ulik. Innenfor æresrelatert vold ser man sammenhenger mellom patriarkalske maktstrukturer og manglende deltakelse for kvinner. I strukturer der kvinner og menn har like rettigheter og muligheter er det også mindre vold i nære relasjoner. Derfor tenker jeg at tiltak må rettes mot maktstrukturer og samfunnsdeltakelse, i tillegg til holdningsskapende arbeid. Holdninger utvikles og begynner ikke bare ”der ute”, men hjemme med deg og meg i våre samtaler og på måter vi omgås hverandre. Å samtale og reflektere over disse temaene er noe vi vokser på og som har effekt utover oss selv. Det er også mellom deg og meg at vi kan bearbeide vanskelige hendelser. Det som er ødelagt i relasjoner kan også repareres i relasjoner. Og det er fint at det ikke kun er opp til samfunnsinstitusjonene å hjelpe dem som er rammet, men at alle kan bety noe for en annen. Å våge å snakke og dele, og bli møtt på en omsorgsfull måte, er en viktig nøkkel. Det bør ikke være et tabu eller et stigma omkring å snakke om vold. Dette kan ramme hvem som helst, alle aldre og alle samfunnslag. Og den som snakker om det er ikke kun et offer, men også en helt! Den som våger å snakke om vold gjør verden til et bedre sted rett og slett ved å formidle unik innsikt.

Gode løsninger
Jeg kunne skrevet i det uendelige om disse temaene, for de står mitt hjerte nært og er så viktige å belyse på så mange nivåer. Men jeg vil avslutte dette innlegget med det jeg mener er et eksempel til inspirasjon og etterfølgelse. Det er et lokalt initiativ fra organisasjonen LUNAR i min by Kristiansand som startet i høst. De inviterer til dialogmøter om likestilling, hvor hvem som helst kan delta og som har som mål å få frem ulike stemmer, og avdekke nye eller ukjente utfordringer og problemstillinger som jenter og kvinner møter i dagens samfunn. Målet er også å identifisere forslag til gode løsninger og tiltak til problemstillingene. Resultatet av prosessen skal være et dokument og en dokumentarfilm som skal presenteres for politikere og presse 8. mars 2016. På sist møte var vold i nære relasjoner hovedtema. Jeg har vært med på noen av disse møtene sammen med andre fagfolk, organisasjoner, privatpersoner og engasjerte ildsjeler. På denne måten kan enhver være med å påvirke, og bidra til å forme samfunnet slik vi vil ha det. Og vi vil ha et likestilt samfunn uten vold mot kvinner!

Kommentarer er stengt.