Nye feministiske stemmer

Velkommen til Norsk Kvinnesaksforenings nye tidsskrift Feministen.  Her ønsker vi å slippe til nye og gamle feministiske stemmer. I år er det 20 år siden FNs fjerde verdenskonferanse om kvinners rettigheter i Beijing. Der ble det vedtatt en handlingsplan for å få fortgang i gjennomføringen av kvinners rettigheter i tråd med FNs kvinnekonvensjon. På årets møte i FNs kvinnekommisjon i New York skal man forsterke og fornye alle lands  forpliktelser til å arbeide aktivt for kvinners fulle menneskeretttigheter.

Det er fortsatt langt igjen til full likestilling mellom kvinner og menn, ikke bare i resten av verden, men også i Norge. Det er også sterke krefter i sving, som vil gå tilbake på de rettighetene som er oppnådd. Særlig er kvinners rett til prevensjon og abort truet i stadig flere land, og forsvaret for kvinners menneskerettigheter og organisasjoner som arbeider for kvinners rettigheter er under press. Vi fikk en påminnelse om at heller ikke i Norge er oppnådde rettigheter sikret en gang for alle fjor. Da førte forslaget om reservasjonsrett for leger til massiv mobilisering som toppet seg med firedobling av oppslutningen om 8. mars-togene landet rundt. FN har etterlyst en sterkere  involvering av kvinneorganisasjonene i arbeidet videre. I New York møter kvinneorganisasjonene massivt opp for å øve press på sine myndigheter.

Mange synes å tro at likestilling er oppnådd i Norge, men etter alle målbare standarder er det fortsatt kvinner som taper på en rekke fronter, fra makt, ære og berømmelse til taletid, frihet til å ytre seg uten å bli utsatt for sjikane, draps- og voldtektstrusler, for å nevne noe. Dette vil ikke forandre seg uten at nye generasjoner av kvinner og menn engasjerer seg,  synliggjør urettferdighet og krever forandring. En av de første som skriver her i tidsskriftet er Bani Singh på 15 år. Vi slutter oss til hennes oppfordring: Engasjer dere! Oppfordringen går til feminister i alle aldre.

 

 

En kommentar

  1. Lise Knudsen says:

    Gratulerer med nysatsingen! Jeg håper dette på sikt kan bli et viktig forum for debatt og refleksjoner.

Post kommentar